W ostatnim czasie bardzo głośno zrobiło się wokół Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku, co związane jest z wydarzeniami, które miały miejsce kilka dni temu.

8 lutego na sanockim rynku uroczyście przekazano ambulans medyczny z napędem 4x4, zakupiony ze środków własnych BPR dla podstacji w Komańczy. Natomiast 11 lutego dyrektor Beata Pieszczoch przekazała rezerwowy ambulans z agregatem prądotwórczym i sprzętem medycznym do Lwowskiego Regionalnego Centrum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof we Lwowie.

Ale to jeszcze nie koniec… Podczas spotkania w Sanoku z ministrem Markiem Kuchcińskim, starosta Stanisław Chęć przedstawił projekt budowy nowej siedziby dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycja jest niezbędna, ponieważ obecne warunki lokalowe są już niewystarczające.

– Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku w wyniku wprowadzonych zmian w organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w 2019 r. stało się dysponentem 17 zespołów ratownictwa i podmiotem odpowiedzialnym za zabezpieczenie mieszkańców całego obszaru bieszczadzkiego, obejmującego teren 4 powiatów – tłumaczy dyrektor Beata Pieszczoch. – Rozszerzenie struktur BPR spowodowało narastające problemy lokalowe, które na początku tworzenia jednostki schodziły na dalszy plan. W ostatnim czasie bardzo się nasilają i wymagają uporządkowania w celu zapewnienia sprawnego działania pogotowia i jego dalszego rozwoju. Tak duża jednostka wymaga odpowiedniego zaplecza lokalowego, które zapewni dobre warunki techniczne do bieżącego utrzymania ambulansów, jak również odpowiednie warunki i pomieszczenia dla zespołów ratownictwa i pracowników administracyjnych. 

Obecna siedziba administracji Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego to mały budynek przy ul. Jezierskiego 21 w Sanoku. Podstacja zespołów ratownictwa mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych w szpitalu, które w niedługim czasie szpital będzie potrzebował na zaplecze socjalne dla laboratorium.

Środki ochrony osobistej, sprzęt jednorazowy i medyczny przechowywany jest w dwóch wynajętych magazynach na terenie miasta. Brakuje też miejsca na salę dydaktyczną, która potrzebna jest na prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz mieszkańców Sanoka.

Należy zwrócić też uwagę na fakt, że zarówno pandemia Covid -19, jak również działania podejmowane w związku z sytuacją na Ukrainie pokazały, że niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, tj. rezerwowych ambulansów (które nie są aktualnie garażowane), sprzętu medycznego czy też zaplecza serwisowego i miejsca do dezynfekcji ambulansów.

Mając na uwadze jak najszybsze rozwiązanie powyższych problemów podjęto decyzję o budowie siedziby Pogotowia. Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazało 30 września 2022 roku aktem notarialnym działkę nr 46/5 w obrębie Dąbrówka, dzięki czemu mógł powstać ,,Program Funkcjonalny – Użytkowy”, który służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz dostaw sprzętu i wyposażenia stałego, a jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia oferty wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego.

Obecnie trwają czynności związane z wykonaniem projektu, dlatego też Starostwo Powiatowe w Sanoku i BPR SPZOZ w Sanoku zabiegają o pozyskanie środków na zrealizowanie tej ważnej inwestycji.

Nowy obiekt Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku złożony byłby z części administracyjnej, pomieszczeń dla 3 zespołów ratownictwa przeniesionych z budynku szpitala, sali dydaktycznej do prowadzenia szkoleń, magazynów, a także archiwum i pomieszczeń technicznych, tj. garaże, warsztat, myjnia i miejsce do dekontaminacji karetek. Miałby powierzchnię ok. 1300 m2.

Na działce planowana jest też lokalizacja magazynów zarządzania kryzysowego, które obecnie rozmieszczone są w kilku miejscach na terenie miasta.

 

źródło: Starostwo Powiatowe Sanok

 


PARTNERZY

                                                 O NAS

Sanok112.pl to portal informacyjny poświęcony w głównej mierze tematyce służb ratowniczych oraz mundurowych na terenie powiatu sanockiego. To właśnie tutaj znajdziesz informacje o miejscowych zagrożeniach, wypadkach, ważnych wydarzeniach, działalności strażaków oraz profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa.

 

ZAKAZ KOPIOWANIA

Edytowanie, kopiowanie wykorzystywanie informacji oraz materiałów zawartych w artykułach zamieszczonych na stronie www.sanok112.pl
bez zgody ich autora zabronione

Portal zarejestrowany jest w Sądzie Okręgowym w Krośnie Wydział I Cywilny