Podczas konferencji prasowej w Sali Herbowej Urzędu Miasta burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz starosta sanocki Stanisław Chęć poinformowali o planowanych inwestycjach, na które oba samorządy pozyskały środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 916 763 zł. W ramach drugiego naboru w samym Sanoku zostaną zrealizowane inwestycje za kwotę blisko 35 000 000 zł.

Miasto pozyskało 22 367 763 zł, zaś wartość zaplanowanych prac wynosi 26 000 000 zł. Będą to dwa projekty z zakresu infrastruktury drogowej i edukacyjnej. Zastępca burmistrza ds. inwestycji Artur Kondrat przedstawił zakres planowanych prac:

Pierwszy dotyczy rozbudowy ulic Kalinowej, Dworskiej i Granicznej, na który samorząd  pozyskał dofinansowanie w wysokości 4 907 913 zł.  Łączna wartość tego projektu wynosi 5 166 225 zł. Jego realizacja pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, a także podniesienie jakości życia i komfortu użytkowania dróg poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz likwidację barier komunikacyjnych. Powstanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m wraz z chodnikiem jednostronnym z kostki betonowej o szerokości 2,15 m. Przebudowane zostaną zjazdy do działek położonych przy ulicach, zaś skarpy zostaną umocnione. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowane oświetlenie uliczne. Planuje się także budowę kanalizacji teletechnicznej.

Mieszkańcy tych ulic od kilku lat walczyli o ich remont.

Drugi projekt dotyczy infrastruktury edukacyjnej. Zmodernizowane zostaną budynki Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 8 za łączną kwotę 20 541 000 zł, przy czym dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi 17 459 850 zł.

Zastępca burmistrza ds. społecznych Grzegorz Kornecki zaprezentował zakres zawartych w programach prac.

  • W budynku SP nr 2 zaplanowano budowę windy, dostosowanie elementów komunikacji i wyposażenia dla osób słabo widzących, przebudowę ciągów komunikacyjnych i sanitariatów, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy SP nr 2 powstanie sala gimnastyczna, która poszerzy bazę sportową w mieście. Łącznie z salą wybudowane zostaną 4 pomieszczenia dydaktyczne: sala baletowa, sala fitness, siłownia i sala do gimnastyki korekcyjnej oraz pomieszczenia towarzyszące. Projekt obejmuje doposażenie istniejącej kuchni. Zmianie ulegnie także układ chodników na zewnątrz budynku.
  • Budynek SP nr 8 zostanie dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami poprzez budowę windy, montaż uchwytów, wymianę oświetlenia, zastosowania kontrastowej kolorystyki. Przy drzwiach zamontowane zostaną tabliczki z napisami Braille’a oraz komunikatory głosowe, a w części pomieszczeń dydaktycznych meble oraz rolety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowane zostaną także sanitariaty. Realizacja projektu poprawi  efektywność energetyczną budynku SP nr 8 przez przebudowę i docieplenie elewacji. Budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, docieplony zostanie strych, zmienimy pokrycie dachowe oraz wymianie ulegnie część stolarki okiennej sali gimnastycznej. W części pomieszczeń budynku szkoły zamontowana zostanie klimatyzacja.

Szczególną wdzięczność za możliwość rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć wyrazili dyrektorzy szkół. Na temat finansowania i tych inwestycji wypowiedział się również skarbnik miasta Bogdan Florek.

Wkrótce rozpoczną się procedury przetargowe, na które samorządy mają ok. pół roku. Jeżeli okoliczności będą sprzyjające, na początku przyszłego roku rozpoczną się prace przy inwestycjach i jak zostało to dziś podkreślone, mieszkańcy znów będą musieli uzbroić się w cierpliwość na czas ich trwania.

Powiat sanocki zrealizuje w mieście inwestycje za kwotę 9 000 000 zł, w tym środki pozyskane z Polskiego Ładu wynoszą 8 549 000 zł. O szczegółach zaplanowanych prac powiedział starosta sanocki Stanisław Chęć.

  • Pierwszy projekt dotyczy modernizacji ul. Mickiewicza w Sanoku, która będzie kosztować  5 400 000 zł, przy dofinansowaniu 5 129 200 zł. Wniosek obejmuje rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni (ul. Mickiewicza w Sanoku), wykonanie poszerzeń, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 705 mb. Rozbiórce zostanie poddana istniejąca konstrukcja nawierzchni chodnika, wbudowane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne oraz powstanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej, w tym na zjazdach. Zaplanowano też budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową odcinkową istniejącej sieci (kolektorów i studni) metodą bezwykopową, wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
  • Powiat w ramach drugiego projektu zmodernizuje ul. Stróżowską oraz ul. Konarskiego w Sanoku. Jej łączna wartość wynosi 3 600 000 zł, zaś dofinansowanie wynosi 3 419 800 zł. Przebudowane zostaną dwa odcinki o łącznej długości ok. 1,5 km. W ramach prac zaplanowano wykonanie zjazdów, ułożenie odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowań, budowę chodnika z kostki betonowej, ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, przebudowę i udrożnienie systemu odwodnienia, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tj.: stalowe energochłonne poręcze, wykonanie przejść dla pieszych i zatok postojowych dla pojazdów, wymianę oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

źródło: UM Sanok


PARTNERZY

                                                 O NAS

Sanok112.pl to portal informacyjny poświęcony w głównej mierze tematyce służb ratowniczych oraz mundurowych na terenie powiatu sanockiego. To właśnie tutaj znajdziesz informacje o miejscowych zagrożeniach, wypadkach, ważnych wydarzeniach, działalności strażaków oraz profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa.

 

ZAKAZ KOPIOWANIA

Edytowanie, kopiowanie wykorzystywanie informacji oraz materiałów zawartych w artykułach zamieszczonych na stronie www.sanok112.pl
bez zgody ich autora zabronione

Portal zarejestrowany jest w Sądzie Okręgowym w Krośnie Wydział I Cywilny