Komenda Powiatowa PSP w Sanoku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sanockiego szeroko włączyły się w akcję zbiórki sprzętu i wyposażenia dla strażaków z Ukrainy.

Sprzęt był dostarczany przez jednostki OSP do Komendy przez dwa dni. Po zabezpieczeniu i załadowaniu sprzętu, dokonano przewiezienia do miejsca koncentracji, skąd w trybie pilnym organizowany będzie transport na teren Ukrainy.  

Przekazany przez jednostki OSP sprzęt będzie służył do poprawy warunków prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez ukraińskich strażaków. Są to przede wszystkim:

  • agregaty prądotwórcze,
  • węże pożarnicze z armaturą wodno-pianową,
  • torby medyczne,
  • hełmy, 
  • ubrania specjalne do prowadzenia działań gaśniczych,
  • rękawice,

Komenda Powiatowa PSP w Sanoku przekazała: umundurowanie specjalne, buty specjalne oraz hełmy. 

Przekazane dary to sprzęt ponadnormatywny, który w żaden sposób nie obniża gotowości operacyjnej jednostek. 

 

Komendant Powiatowy PSP w Sanoku składa podziękowania jednostkom OSP za tak liczną odpowiedź i włączenie się w akcję.

Przekazany sprzęt z pewnością będzie dobrze wykorzystany do ratowania życia i zdrowia.

 

 

Opracowanie: kpt. Paweł Giba, KP PSP Sanok

Zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Adamczyk, kpt. Paweł Giba, KP PSP Sanok

 


PARTNERZY

      

O NAS

Sanok112.pl to portal informacyjny poświęcony w głównej mierze tematyce służb ratowniczych oraz mundurowych na terenie powiatu sanockiego. To właśnie tutaj znajdziesz informacje o miejscowych zagrożeniach, wypadkach, ważnych wydarzeniach, działalności strażaków oraz profilaktyce w zakresie bezpieczeństwa.

FEATURED